Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása,
2005. október 21.

2005. október 25.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. október 21-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 112 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval csökkent, 165,8 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euróövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) gyakorlatilag nem változott, értéke 91,8 milliárd euro volt. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,1 milliárd euróval csökkent, 533,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 17,7 milliárd euróval nőtt, 56,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 14,9 milliárd euróval emelkedett, 385,9 milliárd euróra. 2005. október 19-én, szerdán lejárt egy 281 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 296 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5. tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héttel azonos módon), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldali 2.2. tétel) igénybevétele 0,1 milliárd eurót tett ki (szemben az előző héttel, amikor értéke csaknem zérus volt).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 1,6 milliárd euróval csökkent, 149,3 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 149 568 −112
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 161 295 1 294
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 19 260 −170
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 035 1 464
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 086 −289
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 8 537 −693
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 8 537 −693
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 386 005 15 004
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 296 000 15 001
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 89 999 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 5 3
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 391 142
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 91 783 −46
8 Euróban denominált államadósság 40 753 0
9 Egyéb eszközök 136 134 −99
Eszközök összesen 998 552 15 201
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 533 267 −2 096
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 149 361 −1 494
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 149 274 −1 565
2.2 Betéti rendelkezésre állás 82 68
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 5 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 153 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 63 673 17 303
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 56 260 17 680
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 413 −377
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 10 949 152
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 222 −109
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 440 1 174
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 440 1 174
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 885 0
10 Egyéb kötelezettségek 62 447 270
11 Átértékelési számlák 103 749 0
12 Saját tőke 58 406 1
Források összesen 998 552 15 201

Médiakapcsolatok