Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 21.10.2005

25.10.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 21.10.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 112 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 165,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa olevien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä pysyi käytännössä ennallaan 91,8 miljardina eurona. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 2,1 miljardilla eurolla 533,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 17,7 miljardilla eurolla 56,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 14,9 miljardilla eurolla 385,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 19.10.2005 erääntyi 281 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 296 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännössä nollassa (eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännössä nollassa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 1,6 miljardilla eurolla 149,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 149 568 −112
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 161 295 1 294
2.1 Saamiset IMF:ltä 19 260 −170
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 035 1 464
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 086 −289
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 8 537 −693
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 8 537 −693
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 386 005 15 004
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 296 000 15 001
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 89 999 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 5 3
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 391 142
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 91 783 −46
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 753 0
9 Muut saamiset 136 134 −99
Vastaavaa yhteensä 998 552 15 201
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 533 267 −2 096
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 149 361 −1 494
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 149 274 −1 565
2.2 Talletusmahdollisuus 82 68
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 5 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 153 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 63 673 17 303
5.1 Julkisyhteisöt 56 260 17 680
5.2 Muut 7 413 −377
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 949 152
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 222 −109
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 440 1 174
8.1 Talletukset ja muut velat 10 440 1 174
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 885 0
10 Muut velat 62 447 270
11 Arvonmuutostilit 103 749 0
12 Pääoma ja rahastot 58 406 1
Vastattavaa yhteensä 998 552 15 201

Yhteyshenkilöt