Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 21. říjnu 2005

25. října 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 21. října 2005 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 112 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,1 mld. EUR na 165,8 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny a činil 91.8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) poklesla o 2,1 mld. EUR na 533,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 17,7 mld. EUR na 56,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 14,9 mld. EUR na 385,9 mld. EUR. Ve středu 19. října 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 281 mld. EUR a byla uzavřena další v hodnotě 296 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), objem prostředků uložených pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) dosáhl 0,1 mld. EUR (narozdíl od předchozího týdne, kdy tato facilita prakticky nebyla využita).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1.6 mld. EUR na 149,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 149 568 −112
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 161 295 1 294
2.1 Pohledávky za MMF 19 260 −170
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 035 1 464
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 086 −289
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 8 537 −693
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 8 537 −693
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 386 005 15 004
5.1 Hlavní refinanční operace 296 000 15 001
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 89 999 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 5 3
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 391 142
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 91 783 −46
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 753 0
9 Ostatní aktiva 136 134 −99
Aktiva celkem 998 552 15 201
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 533 267 −2 096
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 149 361 −1 494
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 149 274 −1 565
2.2 Vkladová facilita 82 68
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 5 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 153 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 63 673 17 303
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 56 260 17 680
5.2 Ostatní závazky 7 413 −377
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 10 949 152
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 222 −109
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 440 1 174
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 440 1 174
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 885 0
10 Ostatní pasiva 62 447 270
11 Účty přecenění 103 749 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 406 1
Pasiva celkem 998 552 15 201

Kontakty pro média