Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. rugsėjo 23 d.

2005 m. rugsėjo 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. rugsėjo 23 d., Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 166,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 90,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 528,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,3 mlrd. eurų – iki 52,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8 mlrd. eurų – iki 377,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. rugsėjo 21 d., baigėsi 279,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 287,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) iš esmės buvo nulinis, beveik kaip ir praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,3 mlrd. eurų – iki 148,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 137 772 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 160 666 1 268
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 19 575 −250
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 141 091 1 518
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 230 269
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 059 −163
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 059 −163
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 377 550 8 048
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 287 499 7 998
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 89 999 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 6 5
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 46 45
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 592 −6
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 90 077 488
8 Valdžios skola eurais 40 750 0
9 Kitas turtas 133 484 27
Visas turtas 974 180 9 931
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 528 903 −1 536
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 148 119 −3 312
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 148 098 −3 311
2.2 Indėlių galimybė 16 −4
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 5 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 127 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 60 248 13 246
5.1 Valdžiai 52 871 13 332
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 377 −86
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 10 333 −235
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 293 26
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 535 1 827
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 535 1 827
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 60 030 −85
11 Perkainojimo sąskaitos 92 292 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 404 0
Visi įsipareigojimai 974 180 9 931

Kontaktai žiniasklaidai