Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. szeptember 23.

2005. szeptember 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. szeptember 23-ával záruló héten az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval csökkent, 166,2 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,5 milliárd euróval emelkedett, 90,1 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,5 milliárd euróval csökkent, 528,9 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) összege 13,3 milliárd euróval nőtt, 52,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 8 milliárd euróval emelkedett, 377,5 milliárd euróra. 2005. szeptember 21-én, szerdán lejárt egy 279,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 287,5 milliárd euro értékben.

Az előző héttel megközelítőleg azonos módon gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2. tétel) igénybevételére.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 3,3 milliárd euróval csökkent, 148,1 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 137 772 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 160 666 1 268
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 19 575 −250
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 141 091 1 518
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 230 269
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 059 −163
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 059 −163
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 377 550 8 048
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 287 499 7 998
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 89 999 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 6 5
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 46 45
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 592 −6
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 90 077 488
8 Euróban denominált államadósság 40 750 0
9 Egyéb eszközök 133 484 27
Eszközök összesen 974 180 9 931
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 528 903 −1 536
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 148 119 −3 312
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 148 098 −3 311
2.2 Betéti rendelkezésre állás 16 −4
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 5 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 127 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 60 248 13 246
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 52 871 13 332
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 377 −86
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 10 333 −235
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 293 26
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 535 1 827
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 535 1 827
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 896 0
10 Egyéb kötelezettségek 60 030 −85
11 Átértékelési számlák 92 292 0
12 Saját tőke 58 404 0
Források összesen 974 180 9 931

Médiakapcsolatok