Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.9.2005

27.9.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.9.2005 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,3 miljardilla eurolla 166,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,5 miljardilla eurolla 90,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 1,5 miljardilla eurolla 528,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 13,3 miljardilla eurolla 52,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 8 miljardilla eurolla 377,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.9.2005 erääntyi 279,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 287,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Sekä maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) että talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 3,3 miljardilla eurolla 148,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 137 772 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 160 666 1 268
2.1 Saamiset IMF:ltä 19 575 −250
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 141 091 1 518
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 230 269
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 059 −163
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 059 −163
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 377 550 8 048
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 287 499 7 998
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 89 999 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 6 5
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 46 45
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 592 −6
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 90 077 488
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 750 0
9 Muut saamiset 133 484 27
Vastaavaa yhteensä 974 180 9 931
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 528 903 −1 536
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 148 119 −3 312
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 148 098 −3 311
2.2 Talletusmahdollisuus 16 −4
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 5 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 127 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 60 248 13 246
5.1 Julkisyhteisöt 52 871 13 332
5.2 Muut 7 377 −86
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 333 −235
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 293 26
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 535 1 827
8.1 Talletukset ja muut velat 9 535 1 827
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 896 0
10 Muut velat 60 030 −85
11 Arvonmuutostilit 92 292 0
12 Pääoma ja rahastot 58 404 0
Vastattavaa yhteensä 974 180 9 931

Yhteyshenkilöt