Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. september 2005

27. september 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

23. septembril 2005 lõppenud nädalal vähenes eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 166,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,5 miljardi euro võrra 90,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,5 miljardi euro võrra 528,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 13,3 miljardi euro võrra 52,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 8 miljardi euro võrra 377,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. septembril 2005 möödus 279,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 287,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,3 miljardi euro võrra 148,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 137 772 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 160 666 1 268
2.1 Nõuded RVFle 19 575 −250
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 141 091 1 518
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 230 269
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 059 −163
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 059 −163
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 377 550 8 048
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 287 499 7 998
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 89 999 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 6 5
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 46 45
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 592 −6
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 90 077 488
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 750 0
9 Muud varad 133 484 27
Varad kokku 974 180 9 931
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 528 903 −1 536
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 148 119 −3 312
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 148 098 −3 311
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 16 −4
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 5 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 127 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 60 248 13 246
5.1 Valitsussektor 52 871 13 332
5.2 Muud kohustused 7 377 −86
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 10 333 −235
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 293 26
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 535 1 827
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 535 1 827
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 896 0
10 Muud kohustused 60 030 −85
11 Ümberhindluskontod 92 292 0
12 Kapital ja reservid 58 404 0
Kohustused kokku 974 180 9 931

Kontaktandmed