Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. rugpjūčio 19 d.

2005 m. rugpjūčio 23 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. rugpjūčio 19 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 45 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 167,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 86,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,3 mlrd. eurų – iki 532,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 61,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5 mlrd. eurų – iki 393 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. rugpjūčio 17 d., baigėsi 308 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 303 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) iš esmės buvo nulinis, beveik kaip ir praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 149,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 137 829 −45
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 890 608
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 20 228 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 139 662 608
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 626 0
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 570 45
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 570 45
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 393 030 −4 974
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 303 001 −4 999
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 89 998 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 4 −1
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 26
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 302 543
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 86 274 −206
8 Valdžios skola eurais 40 753 1
9 Kitas turtas 131 832 377
Visas turtas 984 106 −3 651
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 532 474 −4 328
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 149 494 −1 358
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 149 480 −1 351
2.2 Indėlių galimybė 14 −7
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 127 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 68 533 619
5.1 Valdžiai 61 430 460
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 103 159
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 10 259 95
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 380 32
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 095 376
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 095 376
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 58 261 912
11 Perkainojimo sąskaitos 92 292 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 295 1
Visi įsipareigojimai 984 106 −3 651

Kontaktai žiniasklaidai