Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. augusztus 19.

2005. augusztus 23.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. augusztus 19-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 45 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval nőtt, 167,1 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,2 milliárd euróval csökkent, 86,3 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,3 milliár d euróval csökkent, 532,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 0,5 milliárd euróval nőtt, 61,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 5 milliárd euróval csökkent, 393 milliárd euróra. 2005. augusztus 17-én, szerdán lejárt egy 308 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor, 303 milliárd euró értékben.

Az előző héttel megközelítőleg azonos módon gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2. tétel) igénybevételére.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 1,4 milliárd euróval csökkent, 149,5 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 137 829 −45
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 890 608
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 20 228 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 139 662 608
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 626 0
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 570 45
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 570 45
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 393 030 −4 974
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 303 001 −4 999
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 89 998 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 4 −1
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 27 26
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 302 543
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 86 274 −206
8 Euróban denominált államadósság 40 753 1
9 Egyéb eszközök 131 832 377
Eszközök összesen 984 106 −3 651
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 532 474 −4 328
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 149 494 −1 358
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 149 480 −1 351
2.2 Betéti rendelkezésre állás 14 −7
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 127 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 68 533 619
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 61 430 460
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 103 159
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 10 259 95
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 380 32
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 095 376
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 095 376
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 896 0
10 Egyéb kötelezettségek 58 261 912
11 Átértékelési számlák 92 292 0
12 Saját tőke 58 295 1
Források összesen 984 106 −3 651

Médiakapcsolatok