Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 19.8.2005

23.8.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 19.8.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 45 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 167,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,2 miljardilla eurolla 86,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 4,3 miljardilla eurolla 532,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 0,5 miljardilla eurolla 61,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 5 miljardilla eurolla 393 miljardiin euroon. Keskiviikkona 17.8.2005 erääntyi 308 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 303 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Sekä maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) että talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännössä nollassa eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 1,4 miljardilla eurolla 149,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 137 829 −45
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 890 608
2.1 Saamiset IMF:ltä 20 228 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 139 662 608
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 626 0
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 570 45
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 570 45
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 393 030 −4 974
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 303 001 −4 999
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 89 998 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 4 −1
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 27 26
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 302 543
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 86 274 −206
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 753 1
9 Muut saamiset 131 832 377
Vastaavaa yhteensä 984 106 −3 651
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 532 474 −4 328
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 149 494 −1 358
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 149 480 −1 351
2.2 Talletusmahdollisuus 14 −7
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 127 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 68 533 619
5.1 Julkisyhteisöt 61 430 460
5.2 Muut 7 103 159
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 259 95
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 380 32
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 095 376
8.1 Talletukset ja muut velat 8 095 376
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 896 0
10 Muut velat 58 261 912
11 Arvonmuutostilit 92 292 0
12 Pääoma ja rahastot 58 295 1
Vastattavaa yhteensä 984 106 −3 651

Yhteyshenkilöt