Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. rugpjūčio 12 d.

2005 m. rugpjūčio 16 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. rugpjūčio 12 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 117 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir liko 166,9 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 86,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 536,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,2 mlrd. eurų – iki 61 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6 mlrd. eurų – iki 398 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. rugpjūčio 10 d., baigėsi 314 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 308 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) iš esmės buvo nulinis, beveik kaip ir praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 150,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 137 874 −117
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 282 −1 160
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 20 228 14
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 139 054 −1 174
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 626 83
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 525 16
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 525 16
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 398 004 −5 997
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 308 000 −5 999
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 89 998 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 5 2
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 759 −324
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 86 480 552
8 Valdžios skola eurais 40 752 0
9 Kitas turtas 131 455 −161
Visas turtas 987 757 −7 108
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 536 802 −725
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 150 852 −1 535
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 150 831 −1 524
2.2 Indėlių galimybė 21 −10
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 127 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 67 914 −3 278
5.1 Valdžiai 60 970 −3 212
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 944 −66
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 10 164 −5
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 348 78
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 719 −1 180
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 719 −1 180
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 57 349 −464
11 Perkainojimo sąskaitos 92 292 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 294 1
Visi įsipareigojimai 987 757 −7 108
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai