Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. augusztus 12.

2005. augusztus 16.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. augusztus 12-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 117 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 166,9 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,6 milliárd euróval emelkedett, 86,5 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,7 milliárd euróval csökkent, 536,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) összege 3,2 milliárd euróval csökkent, 61 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelei (eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 6 milliárd euróval csökkentek, 398 milliárd euróra. 2005. augusztus 10-én, szerdán lejárt egy 314 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 308 milliárd euro értékben.

Az előző héttel megközelítőleg azonos módon gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2. tétel) igénybevételére.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 1,5 milliárd euróval csökkent, 150,8 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 137 874 −117
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 282 −1 160
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 20 228 14
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 139 054 −1 174
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 626 83
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 525 16
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 525 16
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 398 004 −5 997
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 308 000 −5 999
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 89 998 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 5 2
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 2 759 −324
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 86 480 552
8 Euróban denominált államadósság 40 752 0
9 Egyéb eszközök 131 455 −161
Eszközök összesen 987 757 −7 108
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 536 802 −725
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 150 852 −1 535
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 150 831 −1 524
2.2 Betéti rendelkezésre állás 21 −10
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 127 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 67 914 −3 278
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 60 970 −3 212
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 944 −66
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 10 164 −5
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 348 78
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 719 −1 180
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 719 −1 180
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 896 0
10 Egyéb kötelezettségek 57 349 −464
11 Átértékelési számlák 92 292 0
12 Saját tőke 58 294 1
Források összesen 987 757 −7 108
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok