Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 12.8.2005

16.8.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 12.8.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 117 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 166,9 miljardissa eurossa.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,6 miljardilla eurolla 86,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 0,7 miljardilla eurolla 536,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähentyivät 3,2 miljardilla eurolla 61 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 6 miljardilla eurolla 398 miljardiin euroon. Keskiviikkona 10.8.2005 erääntyi 314 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 308 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Sekä maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) että talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 1,5 miljardilla eurolla 150,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 137 874 −117
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 282 −1 160
2.1 Saamiset IMF:ltä 20 228 14
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 139 054 −1 174
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 626 83
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 525 16
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 525 16
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 398 004 −5 997
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 308 000 −5 999
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 89 998 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 5 2
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 2 759 −324
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 86 480 552
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 752 0
9 Muut saamiset 131 455 −161
Vastaavaa yhteensä 987 757 −7 108
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 536 802 −725
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 150 852 −1 535
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 150 831 −1 524
2.2 Talletusmahdollisuus 21 −10
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 127 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 67 914 −3 278
5.1 Julkisyhteisöt 60 970 −3 212
5.2 Muut 6 944 −66
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 164 −5
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 348 78
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 719 −1 180
8.1 Talletukset ja muut velat 7 719 −1 180
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 896 0
10 Muut velat 57 349 −464
11 Arvonmuutostilit 92 292 0
12 Pääoma ja rahastot 58 294 1
Vastattavaa yhteensä 987 757 −7 108