Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud fnantsaruanne seisuga 12. august 2005

16. august 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

12. augustil 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 117 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 166,9 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,6 miljardi euro võrra 86,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,7 miljardi euro võrra 536,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 3,2 miljardi euro võrra 61 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 6 miljardi euro võrra 398 miljardi euroni. Kolmapäeval, 10. augustil 2005 möödus 314 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 308 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,5 miljardi euro võrra 150,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 137 874 −117
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 282 −1 160
2.1 Nõuded RVFle 20 228 14
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 139 054 −1 174
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 626 83
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 525 16
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 525 16
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 398 004 −5 997
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 308 000 −5 999
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 89 998 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 5 2
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 2 759 −324
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 86 480 552
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 752 0
9 Muud varad 131 455 −161
Varad kokku 987 757 −7 108
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 536 802 −725
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 150 852 −1 535
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 150 831 −1 524
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 21 −10
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 127 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 67 914 −3 278
5.1 Valitsussektor 60 970 −3 212
5.2 Muud kohustused 6 944 −66
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 10 164 −5
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 348 78
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 719 −1 180
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 719 −1 180
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 896 0
10 Muud kohustused 57 349 −464
11 Ümberhindluskontod 92 292 0
12 Kapital ja reservid 58 294 1
Kohustused kokku 987 757 −7 108
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid