Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 12. srpnu 2005

16. srpna 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 12. srpna 2005 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 117 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 166,9 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 86,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) poklesla o 0,7 mld. EUR na 536,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 3,2 mld. EUR na 61 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 6 mld. EUR na 398 mld. EUR. Ve středu 10. srpna 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 314 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 308 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) i vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstaly prakticky nevyužity, obdobně jako během předchozího týdne.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,5 mld. EUR na 150,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 137 874 −117
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 282 −1 160
2.1 Pohledávky za MMF 20 228 14
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 139 054 −1 174
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 626 83
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 525 16
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 525 16
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 398 004 −5 997
5.1 Hlavní refinanční operace 308 000 −5 999
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 89 998 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 5 2
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 2 759 −324
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 86 480 552
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 752 0
9 Ostatní aktiva 131 455 −161
Aktiva celkem 987 757 −7 108
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 536 802 −725
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 150 852 −1 535
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 150 831 −1 524
2.2 Vkladová facilita 21 −10
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 127 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 67 914 −3 278
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 60 970 −3 212
5.2 Ostatní závazky 6 944 −66
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 10 164 −5
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 348 78
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 719 −1 180
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 719 −1 180
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 896 0
10 Ostatní pasiva 57 349 −464
11 Účty přecenění 92 292 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 294 1
Pasiva celkem 987 757 −7 108