Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. augusztus 5.

2005. augusztus 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. augusztus 5-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 87 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 166,9 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,3 milliárd euróval emelkedett, 85,9 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,7 milliárd euróval nőtt, 537,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) összege 13,8 milliárd euróval csökkent, 64,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelei (eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 2,8 milliárd euróval csökkentek, 404 milliárd euróra. 2005. augusztus 3-án, szerdán lejárt egy 317 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 314 milliárd euró értékben.

Gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5. tétel) igénybevételére (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldali 2.2. tétel) igénybevételére (szemben az előző heti 0,2 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 7,4 milliárd euróval nőtt, 152,4 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 137 991 −87
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 160 442 856
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 20 214 −282
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 140 228 1 138
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 543 33
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 509 −134
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 509 −134
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 404 001 −3 006
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 313 999 −3 002
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 89 998 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 3 −4
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 083 −185
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 85 928 272
8 Euróban denominált államadósság 40 752 0
9 Egyéb eszközök 131 616 320
Eszközök összesen 994 865 −1 931
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 537 527 3 734
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 152 387 7 202
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 152 355 7 401
2.2 Betéti rendelkezésre állás 31 −199
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 127 −2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 71 192 −13 692
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 64 182 −13 763
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 010 71
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 10 169 28
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 270 38
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 899 890
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 899 890
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 896 0
10 Egyéb kötelezettségek 57 813 −131
11 Átértékelési számlák 92 292 0
12 Saját tőke 58 293 2
Források összesen 994 865 −1 931
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok