Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.8.2005

9.8.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 5.8.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 87 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 166,9 miljardissa eurossa.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,3 miljardilla eurolla 85,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,7 miljardilla eurolla 537,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähentyivät 13,8 miljardilla eurolla 64,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 2,8 miljardilla eurolla 404 miljardiin euroon. Keskiviikkona 3.8.2005 erääntyi 317 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 314 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännössä nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla), ja myös talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännössä nollassa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 7,4 miljardilla eurolla 152,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 137 991 −87
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 160 442 856
2.1 Saamiset IMF:ltä 20 214 −282
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 140 228 1 138
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 543 33
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 509 −134
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 509 −134
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 404 001 −3 006
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 313 999 −3 002
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 89 998 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 3 −4
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 083 −185
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 85 928 272
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 752 0
9 Muut saamiset 131 616 320
Vastaavaa yhteensä 994 865 −1 931
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 537 527 3 734
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 152 387 7 202
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 152 355 7 401
2.2 Talletusmahdollisuus 31 −199
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 127 −2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 71 192 −13 692
5.1 Julkisyhteisöt 64 182 −13 763
5.2 Muut 7 010 71
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 169 28
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 270 38
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 899 890
8.1 Talletukset ja muut velat 8 899 890
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 896 0
10 Muut velat 57 813 −131
11 Arvonmuutostilit 92 292 0
12 Pääoma ja rahastot 58 293 2
Vastattavaa yhteensä 994 865 −1 931

Yhteyshenkilöt