Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. július 29.

2005. augusztus 2.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. július 29-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 45 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 167 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,2 milliárd euróval csökkent, 85,7 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,6 milliárd euróval nőtt, 533,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 9,7 milliárd euróval nőtt, 77,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelei (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel egyenlege) 8,3 milliárd euróval emelkedtek, 406,8 milliárd euróra. 2005. július 27-én, szerdán lejárt egy 308,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 317 milliárd euro értékben. 2005. július 28-án, csütörtökön lejárt egy 30 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 30 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel) igénybevételére az előző héthez hasonlóan gyakorlatilag nem került sor, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2. tétel) igénybevétele 0,2 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti zérus közeli értékkel).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 5,8 milliárd euróval csökkent, 145 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 138 078 −45
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 586 −1 390
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 20 496 −7
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 139 090 −1 383
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 510 352
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 643 −762
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 643 −762
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 407 007 8 494
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 317 001 8 499
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 89 998 −2
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 7 5
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 −8
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 268 −168
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 85 656 −222
8 Euróban denominált államadósság 40 752 5
9 Egyéb eszközök 131 296 871
Eszközök összesen 996 796 7 135
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 533 793 3 558
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 145 185 −5 628
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 144 954 −5 842
2.2 Betéti rendelkezésre állás 230 213
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 129 −145
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 84 884 9 698
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 77 945 9 670
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 939 28
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 10 141 149
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 232 −7
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 009 −999
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 009 −999
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 896 0
10 Egyéb kötelezettségek 57 944 508
11 Átértékelési számlák 92 292 0
12 Saját tőke 58 291 1
Források összesen 996 796 7 135

Médiakapcsolatok