Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 29.7.2005

2.8.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 29.7.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 45 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 167 miljardissa eurossa.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,2 miljardilla eurolla 85,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,6 miljardilla eurolla 533,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 9,7 miljardilla eurolla 77,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 8,3 miljardilla eurolla 406,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 27.7.2005 erääntyi 308,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 317 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 28.7.2005 erääntyi 30 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja samalla suoritettiin uuden 30 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö pysyi käytännössä ennallaan eli lähes nollassa, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla määrä oli käytännössä nollassa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 5,8 miljardilla eurolla 145 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 138 078 −45
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 586 −1 390
2.1 Saamiset IMF:ltä 20 496 −7
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 139 090 −1 383
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 510 352
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 643 −762
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 643 −762
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 407 007 8 494
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 317 001 8 499
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 89 998 −2
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 7 5
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 −8
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 268 −168
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 85 656 −222
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 752 5
9 Muut saamiset 131 296 871
Vastaavaa yhteensä 996 796 7 135
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 533 793 3 558
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 145 185 −5 628
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 144 954 −5 842
2.2 Talletusmahdollisuus 230 213
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 129 −145
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 84 884 9 698
5.1 Julkisyhteisöt 77 945 9 670
5.2 Muut 6 939 28
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 141 149
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 232 −7
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 009 −999
8.1 Talletukset ja muut velat 8 009 −999
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 896 0
10 Muut velat 57 944 508
11 Arvonmuutostilit 92 292 0
12 Pääoma ja rahastot 58 291 1
Vastattavaa yhteensä 996 796 7 135

Yhteyshenkilöt