Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. július 22.

2005. július 26.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. július 22-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 175 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer három nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1,2 milliárd euróval csökkent, 167 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,3 milliárd euróval emelkedett, 85,9 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,2 milliárd euróval csökkent, 530,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 9,7 milliárd euróval nőtt, 68,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelei (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel egyenlege) 10 milliárd euróval emelkedtek, 398,5 milliárd euróra. 2005. július 20-án, szerdán lejárt egy 298,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 308,5 milliárd euro értékben.

Az előző héttel megközelítőleg azonos módon gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2. tétel) igénybevételére.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 1,2 milliárd euróval nőtt, 150,8 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 138 123 −175
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 160 976 −578
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 20 503 −1 457
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 140 473 879
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 158 −433
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 10 405 851
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 10 405 851
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 398 513 9 999
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 308 502 10 001
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 000 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 −1
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 9 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 436 283
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 85 878 295
8 Euróban denominált államadósság 40 747 0
9 Egyéb eszközök 130 425 −34
Eszközök összesen 989 661 10 208
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 530 235 −1 206
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 150 813 1 129
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 150 796 1 150
2.2 Betéti rendelkezésre állás 17 −4
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −17
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 274 27
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 75 186 9 623
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 68 275 9 677
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 911 −54
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 9 992 12
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 239 −123
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 008 355
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 008 355
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 896 0
10 Egyéb kötelezettségek 57 436 391
11 Átértékelési számlák 92 292 0
12 Saját tőke 58 290 0
Források összesen 989 661 10 208

Médiakapcsolatok