Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 22.7.2005

26.7.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 22.7.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 175 miljoonalla eurolla kolmen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,2 miljardilla eurolla 167 miljardiin euroon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,3 miljardilla eurolla 85,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 1,2 miljardilla eurolla 530,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 9,7 miljardilla eurolla 68,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 10 miljardilla eurolla 398,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 20.7.2005 erääntyi 298,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio ja samalla suoritettiin uuden, 308,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Sekä maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) että talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännössä nollassa eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 1,2 miljardilla eurolla 150,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 138 123 −175
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 160 976 −578
2.1 Saamiset IMF:ltä 20 503 −1 457
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 140 473 879
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 158 −433
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 405 851
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 405 851
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 398 513 9 999
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 308 502 10 001
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 000 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 −1
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 9 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 436 283
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 85 878 295
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 747 0
9 Muut saamiset 130 425 −34
Vastaavaa yhteensä 989 661 10 208
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 530 235 −1 206
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 150 813 1 129
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 150 796 1 150
2.2 Talletusmahdollisuus 17 −4
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −17
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 274 27
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 75 186 9 623
5.1 Julkisyhteisöt 68 275 9 677
5.2 Muut 6 911 −54
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 992 12
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 239 −123
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 008 355
8.1 Talletukset ja muut velat 9 008 355
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 896 0
10 Muut velat 57 436 391
11 Arvonmuutostilit 92 292 0
12 Pääoma ja rahastot 58 290 0
Vastattavaa yhteensä 989 661 10 208

Yhteyshenkilöt