Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. július 15.

2005. július 19.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. július 15-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 77 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 168,2 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,8 milliárd euróval csökkent, 85,6 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,1 milliárd euróval nőtt, 531,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 12,1 milliárd euróval csökkent, 58,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelei (eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 8,8 milliárd euróval csökkentek, 388,5 milliárd euróra. 2005. július 13-án, szerdán lejárt egy 307,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 298,5 milliárd euró értékben.

Gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5. tétel) igénybevételére (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldali 2.2. tétel) igénybevételére (szemben az előző heti 0,2 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 1,7 milliárd euróval nőtt, 149,6 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 138 298 −77
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 161 554 −919
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 21 960 −191
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 139 594 −728
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 591 673
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 554 747
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 554 747
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 388 514 −8 995
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 298 501 −8 999
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 000 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 3 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 10 4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 153 233
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 85 583 −1 827
8 Euróban denominált államadósság 40 747 0
9 Egyéb eszközök 130 459 887
Eszközök összesen 979 453 −9 278
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 531 441 1 145
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 149 684 1 560
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 149 646 1 745
2.2 Betéti rendelkezésre állás 21 −202
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 17 17
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 247 −26
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 65 563 −12 219
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 58 598 −12 141
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 965 −78
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 9 980 50
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 362 20
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 653 −226
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 653 −226
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 896 0
10 Egyéb kötelezettségek 57 045 418
11 Átértékelési számlák 92 292 0
12 Saját tőke 58 290 0
Források összesen 979 453 −9 278

Médiakapcsolatok