Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 15.7.2005

19.7.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 15.7.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 77 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 168,2 miljardissa eurossa.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 1,8 miljardilla eurolla 85,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 531,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 12,1 miljardilla eurolla 58,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 8,8 miljardilla eurolla 388,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 13.7.2005 erääntyi 307,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 298,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännössä nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla), ja myös talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännössä nollassa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 1,7 miljardilla eurolla 149,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 138 298 −77
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 161 554 −919
2.1 Saamiset IMF:ltä 21 960 −191
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 139 594 −728
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 591 673
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 554 747
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 554 747
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 388 514 −8 995
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 298 501 −8 999
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 000 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 3 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 10 4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 153 233
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 85 583 −1 827
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 747 0
9 Muut saamiset 130 459 887
Vastaavaa yhteensä 979 453 −9 278
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 531 441 1 145
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 149 684 1 560
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 149 646 1 745
2.2 Talletusmahdollisuus 21 −202
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 17 17
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 247 −26
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 65 563 −12 219
5.1 Julkisyhteisöt 58 598 −12 141
5.2 Muut 6 965 −78
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 980 50
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 362 20
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 653 −226
8.1 Talletukset ja muut velat 8 653 −226
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 896 0
10 Muut velat 57 045 418
11 Arvonmuutostilit 92 292 0
12 Pääoma ja rahastot 58 290 0
Vastattavaa yhteensä 979 453 −9 278

Yhteyshenkilöt