Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. július 8.

2005. július 12.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. július 8-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 76 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 168,3 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,7 milliárd euróval emelkedett, 87,4 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,3 milliárd euróval nőtt, 530,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 2,1 milliárd euróval nőtt, 70,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelei (eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 0,9 milliárd euróval csökkentek, 397,3 milliárd euróra. 2005. július 6-án, szerdán lejárt egy 308 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 307,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2. tétel) 0,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti gyakorlatilag zérus értékkel).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 6,1 milliárd euróval csökkent, 147,9 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 138 375 −76
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 162 473 −88
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 22 151 1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 140 322 −89
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 20 918 −125
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 8 807 −370
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 8 807 −370
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 397 509 −678
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 307 500 −501
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 000 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 3 −181
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 6 4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 2 920 −309
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 87 410 1 664
8 Euróban denominált államadósság 40 747 16
9 Egyéb eszközök 129 572 256
Eszközök összesen 988 731 290
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 530 296 4 314
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 148 124 −5 847
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 147 901 −6 057
2.2 Betéti rendelkezésre állás 223 211
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 273 120
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 77 782 2 062
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 70 739 2 102
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 043 −40
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 9 930 189
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 342 3
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 879 −250
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 879 −250
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 896 0
10 Egyéb kötelezettségek 56 627 −302
11 Átértékelési számlák 92 292 0
12 Saját tőke 58 290 1
Források összesen 988 731 290

Médiakapcsolatok