Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 8.7.2005

12.7.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 8.7.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 76 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 168,3 miljardissa eurossa.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,7 miljardilla eurolla 87,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,3 miljardilla eurolla 530,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 2,1 miljardilla eurolla 70,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 0,9 miljardilla eurolla 397,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 6.7.2005 erääntyi 308 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 307,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännössä nollassa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännössä nollassa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 6,1 miljardilla eurolla 147,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 138 375 −76
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 162 473 −88
2.1 Saamiset IMF:ltä 22 151 1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 140 322 −89
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 918 −125
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 8 807 −370
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 8 807 −370
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 397 509 −678
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 307 500 −501
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 000 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 3 −181
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 6 4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 2 920 −309
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 87 410 1 664
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 747 16
9 Muut saamiset 129 572 256
Vastaavaa yhteensä 988 731 290
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 530 296 4 314
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 148 124 −5 847
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 147 901 −6 057
2.2 Talletusmahdollisuus 223 211
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 273 120
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 77 782 2 062
5.1 Julkisyhteisöt 70 739 2 102
5.2 Muut 7 043 −40
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 930 189
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 342 3
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 879 −250
8.1 Talletukset ja muut velat 8 879 −250
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 896 0
10 Muut velat 56 627 −302
11 Arvonmuutostilit 92 292 0
12 Pääoma ja rahastot 58 290 1
Vastattavaa yhteensä 988 731 290

Yhteyshenkilöt