Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. birželio 24 d.

2005 m. birželio 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigiasi 2005 m. birželio 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 108 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 158,6 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 84,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 520,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 28 mlrd. eurų – iki 83,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 26,5 mlrd. eurų – iki 400,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. birželio 22 d., baigėsi 283,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 310 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) taip pat buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 146,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 126 717 −108
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 152 950 599
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 21 339 −5
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 611 604
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 302 −611
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 028 −292
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 028 −292
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 400 069 26 488
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 309 999 26 498
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 002 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 7 −70
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 61 60
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 124 217
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 84 230 782
8 Valdžios skola eurais 41 198 0
9 Kitas turtas 130 250 −46
Visas turtas 967 868 27 029
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 520 389 727
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 146 626 −882
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 146 608 −859
2.2 Indėlių galimybė 18 5
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −28
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 142 1
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 90 781 27 850
5.1 Valdžiai 83 838 28 006
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 943 −156
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 9 880 −170
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 416 84
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 534 −227
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 534 −227
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 701 0
10 Kiti įsipareigojimai 55 149 −354
11 Perkainojimo sąskaitos 71 961 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 289 0
Visi įsipareigojimai 967 868 27 029

Kontaktai žiniasklaidai