Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. június 24.

2005. június 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. június 24-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 108 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval nőtt, 158,6 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,8 milliárd euróval emelkedett, 84,2 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,7 milliárd uróval nőtt, 520,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 28 milliárd euróval nőtt, 83,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelei (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel egyenlege) 26,5 milliárd euróval emelkedtek, 400,1 milliárd euróra. 2005. június 22-én, szerdán lejárt egy 283,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 310 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), valamint a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2. tétel) igénybevételének értéke is gyakorlatilag zérus volt, megközelítőleg az előző héthez hasonlóan.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 0,9 milliárd euróval csökkent, 146,6 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 126 717 −108
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 152 950 599
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 21 339 −5
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 611 604
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 20 302 −611
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 028 −292
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 028 −292
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 400 069 26 488
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 309 999 26 498
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 002 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 7 −70
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 61 60
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 124 217
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 84 230 782
8 Euróban denominált államadósság 41 198 0
9 Egyéb eszközök 130 250 −46
Eszközök összesen 967 868 27 029
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 520 389 727
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 146 626 −882
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 146 608 −859
2.2 Betéti rendelkezésre állás 18 5
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −28
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 142 1
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 90 781 27 850
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 83 838 28 006
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 943 −156
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 9 880 −170
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 416 84
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 534 −227
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 534 −227
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 701 0
10 Egyéb kötelezettségek 55 149 −354
11 Átértékelési számlák 71 961 0
12 Saját tőke 58 289 0
Források összesen 967 868 27 029