Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 24.6.2005

28.6.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 24.6.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 108 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 158,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,8 miljardilla eurolla 84,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 520,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 28 miljardilla eurolla 83,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 26,5 miljardilla eurolla 400,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 22.6.2005 erääntyi 283,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 310 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla määrä oli 0,1 miljardia euroa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli myös käytännöllisesti katsottuna nollassa eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 0,9 miljardilla eurolla 146,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 126 717 −108
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 152 950 599
2.1 Saamiset IMF:ltä 21 339 −5
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 611 604
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 302 −611
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 028 −292
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 028 −292
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 400 069 26 488
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 309 999 26 498
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 002 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 7 −70
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 61 60
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 124 217
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 84 230 782
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 41 198 0
9 Muut saamiset 130 250 −46
Vastaavaa yhteensä 967 868 27 029
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 520 389 727
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 146 626 −882
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 146 608 −859
2.2 Talletusmahdollisuus 18 5
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −28
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 142 1
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 90 781 27 850
5.1 Julkisyhteisöt 83 838 28 006
5.2 Muut 6 943 −156
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 880 −170
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 416 84
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 534 −227
8.1 Talletukset ja muut velat 8 534 −227
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 701 0
10 Muut velat 55 149 −354
11 Arvonmuutostilit 71 961 0
12 Pääoma ja rahastot 58 289 0
Vastattavaa yhteensä 967 868 27 029

Yhteyshenkilöt