Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 24. juuni 2005

28. juuni 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

24. juunil 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 108 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 158,6 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,8 miljardi euro võrra 84,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,7 miljardi euro võrra 520,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 28 miljardi euro võrra 83,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 26,5 miljardi euro võrra 400,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 22. juunil 2005 möödus 283,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 310 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5, võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,9 miljardi euro võrra 146,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 126 717 −108
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 152 950 599
2.1 Nõuded RVFle 21 339 −5
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 611 604
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 20 302 −611
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 028 −292
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 028 −292
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 400 069 26 488
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 309 999 26 498
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 002 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 7 −70
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 61 60
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 124 217
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 84 230 782
8 Valitsussektori võlg eurodes 41 198 0
9 Muud varad 130 250 −46
Varad kokku 967 868 27 029
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 520 389 727
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 146 626 −882
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 146 608 −859
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 18 5
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −28
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 142 1
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 90 781 27 850
5.1 Valitsussektor 83 838 28 006
5.2 Muud kohustused 6 943 −156
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 9 880 −170
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 416 84
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 534 −227
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 534 −227
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 701 0
10 Muud kohustused 55 149 −354
11 Ümberhindluskontod 71 961 0
12 Kapital ja reservid 58 289 0
Kohustused kokku 967 868 27 029