Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. június 17.

2005. június 21.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. június 17-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 130 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,8 milliárd euróval csökkent, 158,5 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,5 milliárd euróval csökkent, 83,4 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,6 milliárd euróval nőtt, 519,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 0,2 milliárd euróval nőtt, 55,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelei (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel egyenlege) 4,5 milliárd euróval emelkedtek, 373,5 milliárd euróra. 2005. június 15-én, szerdán lejárt egy 279 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 283,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel) igénybevételére 0,1 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti zérus-közeli értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2. tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (az előző héthez hasonlóan).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 2,5 milliárd euróval nőtt, 147,5 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 126 825 −130
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 152 351 −2 865
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 21 344 −833
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 007 −2 032
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 20 913 551
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 320 325
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 320 325
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 373 581 4 533
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 283 501 4 500
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 002 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 77 63
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 −30
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 2 907 366
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 83 448 −518
8 Euróban denominált államadósság 41 198 16
9 Egyéb eszközök 130 296 596
Eszközök összesen 940 839 2 874
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 519 662 578
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 147 508 2 568
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 147 467 2 541
2.2 Betéti rendelkezésre állás 13 0
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 28 27
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 141 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 62 931 193
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 55 832 164
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 099 29
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 10 050 216
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 332 94
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 761 −1 606
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 761 −1 606
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 701 0
10 Egyéb kötelezettségek 55 503 831
11 Átértékelési számlák 71 961 0
12 Saját tőke 58 289 0
Források összesen 940 839 2 874

Médiakapcsolatok