Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 17.6.2005

21.6.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 17.6.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 130 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,8 miljardilla eurolla 158,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,5 miljardilla eurolla 83,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 519,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 0,2 miljardilla eurolla 55,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 4,5 miljardilla eurolla 373,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 15.6.2005 erääntyi 279 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 283,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa eli lähes sama kuin edellisellä viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 2,5 miljardilla eurolla 147,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 126 825 −130
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 152 351 −2 865
2.1 Saamiset IMF:ltä 21 344 −833
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 007 −2 032
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 913 551
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 320 325
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 320 325
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 373 581 4 533
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 283 501 4 500
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 002 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 77 63
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 −30
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 2 907 366
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 83 448 −518
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 41 198 16
9 Muut saamiset 130 296 596
Vastaavaa yhteensä 940 839 2 874
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 519 662 578
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 147 508 2 568
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 147 467 2 541
2.2 Talletusmahdollisuus 13 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 28 27
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 141 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 62 931 193
5.1 Julkisyhteisöt 55 832 164
5.2 Muut 7 099 29
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 050 216
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 332 94
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 761 −1 606
8.1 Talletukset ja muut velat 8 761 −1 606
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 701 0
10 Muut velat 55 503 831
11 Arvonmuutostilit 71 961 0
12 Pääoma ja rahastot 58 289 0
Vastattavaa yhteensä 940 839 2 874

Yhteyshenkilöt