Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 17. juuni 2005

21. juuni 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

17. juunil 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 130 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,8 miljardi euro võrra 158,5 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 83,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,6 miljardi euro võrra 519,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 0,2 miljardi euro võrra 55,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 4,5 miljardi euro võrra 373,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 15. juunil 2005 möödus 279 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 283,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal laenamise püsivõimalust praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,5 miljardi euro võrra 147,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 126 825 −130
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 152 351 −2 865
2.1 Nõuded RVFle 21 344 −833
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 007 −2 032
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 20 913 551
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 320 325
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 320 325
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 373 581 4 533
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 283 501 4 500
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 002 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 77 63
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 −30
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 2 907 366
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 83 448 −518
8 Valitsussektori võlg eurodes 41 198 16
9 Muud varad 130 296 596
Varad kokku 940 839 2 874
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 519 662 578
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 147 508 2 568
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 147 467 2 541
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 13 0
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 28 27
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 141 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 62 931 193
5.1 Valitsussektor 55 832 164
5.2 Muud kohustused 7 099 29
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 10 050 216
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 332 94
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 761 −1 606
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 761 −1 606
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 701 0
10 Muud kohustused 55 503 831
11 Ümberhindluskontod 71 961 0
12 Kapital ja reservid 58 289 0
Kohustused kokku 940 839 2 874
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid