Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 17ης Ιουνίου 2005

21 Ιουνίου 2005

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 17 Ιουνίου 2005, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 130 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από δύο κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για το χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,8 δισεκατομμύρια ευρώ στα 158,5 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 83,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 0,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 519,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 55,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 373,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2005 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 279 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 283,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν σχεδόν μηδενική, ποσό σχεδόν ίδιο με εκείνο της προηγούμενης εβδομάδας.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 147,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 126.825 −130
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 152.351 −2.865
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 21.344 −833
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 131.007 −2.032
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 20.913 551
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 9.320 325
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 9.320 325
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 373.581 4.533
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 283.501 4.500
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 90.002 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 77 63
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1 −30
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 2.907 366
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 83.448 −518
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 41.198 16
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 130.296 596
Σύνολο ενεργητικού 940.839 2.874
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 519.662 578
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 147.508 2.568
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 147.467 2.541
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 13 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 28 27
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 141 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 62.931 193
5.1 Γενική κυβέρνηση 55.832 164
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.099 29
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.050 216
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 332 94
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 8.761 −1.606
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 8.761 −1.606
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.701 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 55.503 831
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 71.961 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 58.289 0
Σύνολο παθητικού 940.839 2.874

Εκπρόσωποι Τύπου