Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 17. červnu 2005

21. června 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 17. června 2005 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 130 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,8 mld. EUR na 158,5 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 83,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,6 mld. EUR na 519,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 55,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 4,5 mld. EUR na 373,5 mld. EUR. Ve středu 15. června 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 279 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 283,5 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (narozdíl od předchozího týdne, kdy tato facilita téměř nebyla využita), vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstala obdobně jako předchozí týden prakticky nevyužita.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,5 mld. EUR na 147,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 126 825 −130
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 152 351 −2 865
2.1 Pohledávky za MMF 21 344 −833
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 007 −2 032
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 913 551
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 320 325
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 320 325
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 373 581 4 533
5.1 Hlavní refinanční operace 283 501 4 500
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 002 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 77 63
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 −30
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 2 907 366
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 83 448 −518
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 41 198 16
9 Ostatní aktiva 130 296 596
Aktiva celkem 940 839 2 874
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 519 662 578
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 147 508 2 568
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 147 467 2 541
2.2 Vkladová facilita 13 0
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 28 27
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 141 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 62 931 193
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 55 832 164
5.2 Ostatní závazky 7 099 29
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 10 050 216
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 332 94
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 761 −1 606
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 761 −1 606
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 701 0
10 Ostatní pasiva 55 503 831
11 Účty přecenění 71 961 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 289 0
Pasiva celkem 940 839 2 874
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média