Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. június 10.

2005. június 14.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. június 10-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 161 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,3 milliárd euróval csökkent, 159,3 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,8 milliárd euróval emelkedett, 84 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2 milliárd euróval nőtt, 519,1 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) összege 3,5 milliárd euróval csökkent, 55,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelei (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tételek különbözete) 2,8 milliárd euróval csökkentek, 369 milliárd euróra. 2005. június 8-án, szerdán lejárt egy 281,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 279 milliárd euró értékben.

Gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2. tétel) igénybevételére (szemben az előző heti 0,5 milliárd, illetve 0,1 milliárd eurós értékkel).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 1 milliárd euróval csökkent, 144,9 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 126 955 −161
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 155 216 −343
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 22 177 −132
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 039 −211
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 20 362 215
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 8 995 −390
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 8 995 −390
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 369 048 −2 946
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 279 001 −2 500
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 002 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 14 −455
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 31 9
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 2 541 9
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 83 966 775
8 Euróban denominált államadósság 41 182 1
9 Egyéb eszközök 129 700 655
Eszközök összesen 937 965 −2 185
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 519 084 2 015
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 144 940 −1 063
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 144 926 −964
2.2 Betéti rendelkezésre állás 13 −100
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 141 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 62 738 −3 339
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 55 668 −3 522
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 070 183
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 9 834 −358
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 238 23
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 367 99
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 367 99
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 701 0
10 Egyéb kötelezettségek 54 672 475
11 Átértékelési számlák 71 961 0
12 Saját tőke 58 289 −37
Források összesen 937 965 −2 185

Médiakapcsolatok