Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 10.6.2005

14.6.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 10.6.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 161 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,3 miljardilla eurolla 159,3 miljardiin euroon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,8 miljardilla eurolla 84 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2 miljardilla eurolla 519,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähentyivät 3,5 miljardilla eurolla 55,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 2,8 miljardilla eurolla 369 miljardiin euroon. Keskiviikkona 8.6.2005 erääntyi 281,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 279 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla määrät olivat 0,5 miljardia euroa ja 0,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 1 miljardilla eurolla 144,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 126 955 −161
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 155 216 −343
2.1 Saamiset IMF:ltä 22 177 −132
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 039 −211
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 362 215
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 8 995 −390
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 8 995 −390
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 369 048 −2 946
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 279 001 −2 500
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 002 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 14 −455
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 31 9
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 2 541 9
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 83 966 775
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 41 182 1
9 Muut saamiset 129 700 655
Vastaavaa yhteensä 937 965 −2 185
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 519 084 2 015
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 144 940 −1 063
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 144 926 −964
2.2 Talletusmahdollisuus 13 −100
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 141 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 62 738 −3 339
5.1 Julkisyhteisöt 55 668 −3 522
5.2 Muut 7 070 183
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 834 −358
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 238 23
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 367 99
8.1 Talletukset ja muut velat 10 367 99
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 701 0
10 Muut velat 54 672 475
11 Arvonmuutostilit 71 961 0
12 Pääoma ja rahastot 58 289 −37
Vastattavaa yhteensä 937 965 −2 185

Yhteyshenkilöt