Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. június 3.

2005. június 7.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. június 3-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 141 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer három nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 159,5 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,2 milliárd euróval emelkedett, 83,2 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,2 milliárd euróval nőtt, 517,1 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 4,8 milliárd euróval nőtt, 59,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelei (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel egyenlege) 10,7 milliárd euróval emelkedtek, 371,9 milliárd euróra. 2005. június 1-jén, szerdán lejárt egy 271 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 281,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel) igénybevételére 0,5 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2. tétel) 0,1 milliárd euro értékben vették igénybe, amely megközelítőleg megegyezett az előző heti értékkel.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 1,7 milliárd euróval nőtt, 145,9 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 127 116 −141
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 155 559 476
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 22 309 −4
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 250 480
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 20 147 −65
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 385 396
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 385 396
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 371 994 10 791
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 281 501 10 500
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 002 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 469 273
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 22 18
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 2 532 −242
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 83 191 245
8 Euróban denominált államadósság 41 181 0
9 Egyéb eszközök 129 045 909
Eszközök összesen 940 150 12 369
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 517 069 5 158
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 146 003 1 695
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 145 890 1 652
2.2 Betéti rendelkezésre állás 113 44
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 141 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 66 077 5 119
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 59 190 4 847
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 887 272
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 10 192 −196
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 215 −18
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 268 427
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 268 427
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 701 0
10 Egyéb kötelezettségek 54 197 184
11 Átértékelési számlák 71 961 0
12 Saját tőke 58 326 0
Források összesen 940 150 12 369

Médiakapcsolatok