Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.6.2005

7.6.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 3.6.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 141 miljoonalla eurolla kolmen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 159,5 miljardissa eurossa.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,2 miljardilla eurolla 83,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,2 miljardilla eurolla 517,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 4,8 miljardilla eurolla 59,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 10,7 miljardilla eurolla 371,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 1.6.2005 erääntyi 271 miljardin euron perusrahoitusoperaatio ja samalla suoritettiin uuden, 281,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 1,7 miljardilla eurolla 145,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 127 116 −141
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 155 559 476
2.1 Saamiset IMF:ltä 22 309 −4
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 250 480
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 147 −65
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 385 396
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 385 396
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 371 994 10 791
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 281 501 10 500
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 002 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 469 273
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 22 18
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 2 532 −242
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 83 191 245
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 41 181 0
9 Muut saamiset 129 045 909
Vastaavaa yhteensä 940 150 12 369
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 517 069 5 158
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 146 003 1 695
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 145 890 1 652
2.2 Talletusmahdollisuus 113 44
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 141 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 66 077 5 119
5.1 Julkisyhteisöt 59 190 4 847
5.2 Muut 6 887 272
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 192 −196
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 215 −18
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 268 427
8.1 Talletukset ja muut velat 10 268 427
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 701 0
10 Muut velat 54 197 184
11 Arvonmuutostilit 71 961 0
12 Pääoma ja rahastot 58 326 0
Vastattavaa yhteensä 940 150 12 369

Yhteyshenkilöt