European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Inte tillgängligt på svenska

Table 1: Current account of the euro area

(EUR billions unless otherwise indicated; transactions; working day and seasonally adjusted data)


Cumulated figures
for the 12-month
period ending

2013

2014

Aug. 2014 Sep. 2014 Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep.
Source: ECB.

CURRENT
ACCOUNT

229.7

245.6

14.2

12.3

18.5

19.8

20.9

20.4

18.1

19.4

23.0

17.5

22.9

22.8

30.0

Memo: as a percentage of GDP

2.4

2.5


Credit

3,264.5

3,277.1

271.6

272.4

271.7

273.7

271.9

272.7

269.5

273.4

273.4

277.8

270.0

266.5

284.3

Debit

3,034.7

3,031.5

257.4

260.0

253.2

253.8

251.1

252.3

251.5

254.0

250.4

260.3

247.1

243.7

254.2

Goods

211.5

217.3

14.9

15.5

18.2

18.6

16.8

18.5

15.9

18.1

21.1

18.3

17.6

18.1

20.7

Credit (exports)

1,911.2

1,921.2

157.6

160.2

159.1

161.1

158.5

159.9

155.8

161.3

161.1

162.5

159.9

154.3

167.6

Debit (imports)

1,699.8

1,703.9

142.8

144.7

140.8

142.5

141.6

141.3

139.9

143.2

140.0

144.2

142.4

136.3

146.9

Services

92.3

95.2

7.6

5.4

7.4

7.0

8.3

8.3

8.2

7.8

8.3

7.7

8.9

7.5

10.4

Credit (exports)

674.1

677.8

55.1

54.6

54.7

55.5

56.2

55.7

56.8

55.9

56.6

59.3

56.6

57.0

58.8

Debit (imports)

581.9

582.6

47.6

49.3

47.3

48.5

47.9

47.4

48.6

48.1

48.3

51.5

47.8

49.6

48.3

Primary Income

68.0

71.9

3.7

2.3

3.9

6.2

6.7

6.1

5.9

6.1

5.4

5.7

8.5

7.7

7.6

Credit

594.7

594.3

51.7

50.5

50.8

49.9

50.1

49.9

49.9

49.8

48.8

48.7

46.8

47.9

51.3

Debit

526.7

522.3

48.0

48.2

46.9

43.7

43.4

43.8

44.0

43.7

43.4

43.0

38.3

40.2

43.7

Secondary income

-142.0

-138.8

-11.9

-10.8

-11.0

-11.9

-11.0

-12.5

-11.9

-12.6

-11.9

-14.2

-12.1

-10.4

-8.7

Credit

84.4

83.9

7.2

7.0

7.1

7.2

7.1

7.3

7.0

6.4

6.9

7.3

6.6

7.3

6.7

Debit

226.4

222.7

19.0

17.8

18.1

19.1

18.1

19.8

18.9

19.0

18.7

21.5

18.7

17.7

15.3