Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Table 2: Monthly balance of payments of the euro area

(EUR billions; transactions; non−seasonally and non−working day adjusted data)

Cumulated figures for the 12-month period ending November 2009 (revised) December 2009
December 2008 December 2009
Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit
Source: ECB.
( 1 ) Financial account: inflows (+); outflows (−). Reserve assets: increase (−); decrease (+).
( 2 ) Direct investment: assets refer to direct investment abroad and liabilities to direct investment in the euro area.
CURRENTACCOUNT -143.3 2,744.9 2,888.1 -57.5 2,275.6 2,333.1 -0.6 191.3 192.0 9.4 209.2 199.8
Goods -11.4 1,581.0 1,592.4 36.1 1,288.8 1,252.7 6.0 114.8 108.8 5.3 113.6 108.3
Services 40.6 509.9 469.2 30.7 466.1 435.4 2.0 36.7 34.8 4.3 43.2 38.9
Income -74.4 565.1 639.6 -32.8 434.0 466.8 -1.4 32.1 33.5 1.3 38.7 37.5
Current transfers -98.1 88.8 186.9 -91.5 86.7 178.3 -7.2 7.7 14.9 -1.5 13.6 15.1
CAPITAL ACCOUNT 10.0 24.2 14.2 7.6 18.4 10.7 1.2 2.0 0.9 1.1 2.4 1.3
Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities
FINANCIALACCOUNT1) 163.9 81.8 -0.6 -5.7
DIRECTINVESTMENT2) -189.0 -326.5 137.5 -90.9 -299.4 208.5 0.7 -9.0 9.7 -2.4 -5.7 3.3
Equity capital and reinvested earnings -107.7 -198.1 91.3 -12.7 -208.8 196.0 -1.8 -9.7 7.9 5.7 -8.5 14.2
Other capital (mostly inter-company loans) -82.1 -128.4 46.2 -78.2 -90.7 12.5 2.6 0.8 1.8 -8.1 2.8 -10.9
PORTFOLIO INVESTMENT 350.5 9.0 341.5 342.1 -50.0 392.1 -16.9 -10.9 -6.0 45.9 9.6 36.3
Equity -23.0 101.8 -124.8 57.4 -31.8 89.2 -11.7 -8.7 -3.0 35.9 -7.3 43.1
Debt instruments 373.6 -92.8 466.4 284.7 -18.2 302.9 -5.2 -2.2 -3.0 10.0 16.9 -6.9
Bonds and notes 154.7 -95.4 250.0 140.0 -27.7 167.7 -9.7 -20.0 10.4 -1.0 0.8 -1.8
Money market instruments 218.9 2.5 216.3 144.7 9.5 135.3 4.5 17.8 -13.3 11.0 16.1 -5.1
MEMO ITEM: COMBINED DIRECT AND PORTFOLIO INVESTMENT 161.5 -317.5 479.0 251.2 -349.4 600.6 -16.1 -19.9 3.7 43.5 3.9 39.6
FINANCIAL DERIVATIVES (NET) -65.7 13.0 -0.2 2.8
OTHER INVESTMENT 72.1 -93.4 165.5 -185.0 529.5 -714.6 15.3 -8.7 24.1 -51.4 89.3 -140.7
Eurosystem 290.0 9.4 280.7 -230.0 1.6 -231.6 -1.5 -0.2 -1.3 -11.2 -4.1 -7.1
General government 16.1 6.6 9.5 -12.9 -4.4 -8.5 -2.8 -3.7 0.9 -14.0 -3.5 -10.6
of which: currency and deposits 5.8 5.8 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5 -0.1 -0.1
MFIs (excluding the Eurosystem) -130.8 50.2 -181.0 69.5 413.4 -343.9 -0.4 -16.8 16.4 -68.0 34.2 -102.2
Long-term -226.7 -196.2 -30.5 -22.5 36.7 -59.2 -11.9 -6.9 -5.0 23.7 -2.7 26.4
Short-term 95.9 246.4 -150.5 92.0 376.8 -284.8 11.6 -9.8 21.4 -91.7 36.9 -128.6
Other sectors -103.2 -159.6 56.3 -11.6 118.9 -130.5 20.0 11.9 8.1 41.8 62.7 -20.8
of which: currency and deposits 31.9 31.9 2.0 2.0 6.0 6.0 10.2 10.2
RESERVE ASSETS -3.9 -3.9 2.7 2.7 0.3 0.3 -0.6 -0.6
Errors and omissions -30.7 -32.0 0.1 -4.8