Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Odluke o monetarnoj politici

21. srpnja 2022.

U skladu s odlučnošću Upravnog vijeća u ispunjavanju njegove glavne zadaće održavanja stabilnosti cijena, Upravno vijeće danas je poduzelo daljnje ključne korake kako bi se inflacija vratila na ciljnu razinu od 2 % u srednjoročnom razdoblju. Upravno vijeće odlučilo je povećati tri ključne kamatne stope ESB‑a za 50 baznih bodova i odobrilo je instrument zaštite transmisije (engl. Transmission Protection Instrument, TPI).

Upravno vijeće ocijenilo je da je kao prvi korak u normalizaciji kamatnih stopa primjereno povećanje koje je veće od signaliziranoga na njegovu prethodnom sastanku. Ta se odluka zasniva na njegovoj novoj procjeni rizika povezanih s inflacijom i jačanju potpore učinkovitoj transmisiji monetarne politike instrumentom TPI. Njome će se pridonijeti vraćanju inflacije na ciljnu razinu u srednjoročnom razdoblju zato što će se učvrstiti usidrena inflacijska očekivanja i zato što će se uvjeti potražnje uskladiti s ostvarenjem ciljne razine u srednjoročnom razdoblju.

Na sljedećim sastancima Upravnog vijeća bit će primjerena daljnja normalizacija kamatnih stopa. Današnja izmjena kojom su kamatne stope izišle iz negativnog područja omogućuje Upravnom vijeću pristup prema kojem će na svakom sastanku odlučivati o kamatnim stopama. Odluke Upravnog vijeća o budućim kretanjima ključnih kamatnih stopa zasnivat će se na podatcima i pridonijet će ostvarenju ciljne razine inflacije od 2 % u srednjoročnom razdoblju. U sklopu normalizacije monetarne politike Upravno vijeće razmatrat će mogućnosti za remuneraciju držanja viška likvidnosti.

Upravno vijeće ocijenilo je da je uspostavljanje instrumenta TPI potrebno radi potpore učinkovitoj transmisiji monetarne politike. Naime, dok Upravno vijeće nastavlja normalizirati monetarnu politiku, instrumentom TPI postići će se nesmetana transmisija monetarne politike u svim državama europodručja. Jedinstvenost monetarne politike Upravnog vijeća preduvjet je za sposobnost ESB‑a da ispuni svoju glavnu zadaću održavanja stabilnosti cijena.

Instrument TPI bit će nov alat Upravnog vijeća koji će se aktivirati u slučaju neopravdane, neuredne tržišne dinamike koja ozbiljno ugrožava transmisiju monetarne politike u europodručju. Opseg kupnji u sklopu instrumenta TPI ovisit će o ozbiljnosti rizika za transmisiju monetarne politike. Kupnje nisu unaprijed ograničene. Instrumentom TPI štiti se transmisijski mehanizam, što pridonosi učinkovitosti Upravnog vijeća u ispunjavanju glavne zadaće održavanja stabilnosti cijena.

U svakom slučaju, fleksibilnost u reinvestiranju dospjelih iznosa u sklopu hitnog programa kupnje zbog pandemije (engl. pandemic emergency purchase programme, PEPP) i dalje je prva linija obrane u odgovoru na rizike za transmisijski mehanizam povezane s pandemijom.

Instrument TPI podrobnije je opisan u zasebnom priopćenju za javnost koje će biti objavljeno u 15.45 SEV.

Ključne kamatne stope ESB‑a

Upravno vijeće odlučilo je povećati tri ključne kamatne stope ESB‑a za 50 baznih bodova. U skladu s tim, kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja iznosit će 0,50 %, kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke 0,75 % a kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke 0,00 %. Povećanja će stupiti na snagu 27. srpnja 2022.

Na sljedećim sastancima Upravnog vijeća bit će primjerena daljnja normalizacija kamatnih stopa. Današnja izmjena kojom su kamatne stope izišle iz negativnog područja omogućuje Upravnom vijeću pristup prema kojem će na svakom sastanku odlučivati o kamatnim stopama. Odluke Upravnog vijeća o budućim kretanjima ključnih kamatnih stopa i dalje će se zasnivati na podatcima i pridonijet će ostvarenju ciljne razine inflacije od 2 % u srednjoročnom razdoblju.

Program kupnje vrijednosnih papira i hitni program kupnje zbog pandemije

Upravno vijeće namjerava i dalje u potpunosti reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira (engl. asset purchase programme, APP) tijekom duljeg razdoblja nakon što počne povećavati ključne kamatne stope ESB‑a, u svakom slučaju onoliko dugo koliko bude potrebno za održavanje uvjeta obilne likvidnosti i primjerene monetarne politike.

Kada je riječ o PEPP‑u, Upravno vijeće namjerava reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu tog programa barem do kraja 2024. U svakom slučaju budućim postupnim zatvaranjem portfelja PEPP‑a upravljat će se tako da se izbjegne njegov nepovoljan utjecaj na primjerenu monetarnu politiku.

Dospjeli iznosi u portfelju PEPP‑a reinvestiraju se fleksibilno radi smanjenja rizika za transmisijski mehanizam povezanih s pandemijom.

Operacije refinanciranja

Upravno vijeće i dalje će pratiti uvjete financiranja za banke i pobrinut će se da dospjele operacije u sklopu treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (engl. targeted longer-term refinancing operations, TLTRO III) ne ugrožavaju neometanu transmisiju naše monetarne politike. Osim toga, Upravno vijeće redovito će ocjenjivati doprinos ciljanih operacija kreditiranja stajalištu monetarne politike.

***

Upravno vijeće spremno je, u okviru svojih ovlasti, prilagoditi sve svoje instrumente kako bi se inflacija ustalila na ciljnoj razini od 2 % u srednjoročnom razdoblju. Novim instrumentom Upravnog vijeća TPI održat će se nesmetana transmisija naše monetarne politike na cijelo europodručje.

Predsjednica ESB‑a iznijet će razloge za te odluke na današnjoj konferenciji za novinare s početkom u 14.45 SEV.

Točne formulacije koje je dogovorilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije