European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

apríl 2017

Menová politika

Dodržiavanie zákazu menového financovania a zvýhodneného prístupu zo strany centrálnych bánk

Dňa 10. apríla 2017 Rada guvernérov v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorá ECB poveruje úlohou monitorovať dodržiavanie zákazov stanovených v článkoch 123 a 124 zmluvy a v súvisiacich nariadeniach zo strany centrálnych bánk, schválila príslušnú správu za rok 2016. Bližšie informácie sú uvedené v osobitnej časti Výročnej správy ECB za rok 2016, ktorá bola zverejnená 10. apríla 2017 na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa ECB o finančnej integrácii v Európe z roku 2017

Dňa 6. apríla 2017 Rada guvernérov vzala na vedomie, že jedenáste vydanie správy ECB o finančnej integrácii v Európe (Financial integration in Europe) bude zverejnené 19. mája 2017 pri príležitosti spoločnej konferencie ECB a Európskej komisie o integrácii finančných trhov a finančnej stabilite v Európe. Správa približuje stav finančnej integrácie v eurozóne a aktivity Eurosystému zamerané na jej podporu, a obsahuje tiež niekoľko osobitných článkov.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Finančné výkazy systému T2S za rok 2015

Dňa 24. marca 2017 Rada guvernérov schválila finančné výkazy systému Target2-Securities za rok 2015. Finančné výkazy T2S za rok 2015 sú k dispozícii na internetovej stránke ECB spolu s výročnou správou T2S za rok 2016.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k úverom naviazaným na cudziu menu v Poľsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/9 dňa 24. marca 2017 na žiadosť poľského parlamentu.

Stanovisko ECB k identifikácii kritických infraštruktúr na účely bezpečnosti informačných technológií v Nemecku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/10 dňa 6. apríla 2017 na žiadosť nemeckého ministerstva vnútra.

Stanovisko ECB k zmene zákona o dohľade nad finančným trhom v Nemecku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/11 dňa 7. apríla 2017 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva financií.

Stanovisko ECB k poskytovaniu poistenia proti záplavám v Írsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/12 dňa 7. apríla 2017 na žiadosť predsedu spoločného výboru pre financie, verejné výdavky a reformy írskeho parlamentu a írskeho premiéra.

Stanovisko ECB k rozšíreniu rozsahu údajov obsiahnutých v registri úverov v Lotyšsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/13 dňa 12. apríla 2017 na žiadosť Latvijas Banka.

Stanovisko ECB k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom vo Švédsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/14 dňa 20. apríla 2017 na žiadosť švédskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k zákonu o platobných službách, službách vydávania elektronických peňazí a platobných systémoch v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/15 dňa 24. apríla 2017 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Štatistika

Výročná správa o prípravných opatreniach projektu AnaCredit za rok 2016

Dňa 29. marca 2017 Rada guvernérov vzala na vedomie výročnú správu štatistického výboru Európskeho systému centrálnych bánk o stave realizácie prípravných opatrení na vytvorenie dlhodobého rámca na zber podrobných úverových údajov na zostavovanie analytických úverových databáz (projekt AnaCredit).

Správa a riadenie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Dňa 31. marca 2017 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2017/8 o externom audítorovi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique adresované Rade Európskej únie. Odporúčanie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a bude zverejnené i na internetovej stránke ECB.

Rozhodnutie ECB o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2017

Dňa 24. apríla 2017 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2017/11 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2017. Rozhodnutie je spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Usmernenie a odporúčanie ECB o využívaní možností a právomocí v prípade menej významných inštitúcií

Dňa 4. apríla 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad prijať usmernenie a odporúčanie ECB o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie v prípade menej významných inštitúcií. Usmernenie i odporúčanie sú spolu s odpoveďami na pripomienky vznesené počas verejnej konzultácie k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá