Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Aprilie 2017

Politică monetară

Respectarea de către băncile centrale a interdicțiilor privind finanțarea monetară și accesul privilegiat

La data de 10 aprilie 2017, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care conferă BCE misiunea de a monitoriza respectarea de către băncile centrale din UE a interdicțiilor menționate la articolele 123 și 124 din TFUE și în regulamentele conexe, Consiliul guvernatorilor a aprobat raportul de conformitate pentru anul 2016. Informații suplimentare pe această temă pot fi găsite într-o secțiune specială a Raportului anual 2016 al BCE, care a fost publicat pe website-ul BCE la data de 10 aprilie 2017.

Supraveghere și stabilitate financiară

Raportul 2017 al BCE privind integrarea financiară în Europa („Financial integration in Europe”)

La data de 6 aprilie 2017, Consiliul guvernatorilor a luat notă de publicarea, la data de 19 mai 2017, cu ocazia conferinței comune organizate de BCE și Comisia Europeană pe tema integrării piețelor financiare și a stabilității financiare în Europa, a celei de-a unsprezecea ediții a raportului BCE privind integrarea financiară în Europa („Financial integration in Europe”). Raportul prezintă situația integrării financiare în zona euro și activitățile Eurosistemului destinate consolidării acesteia și conține mai multe articole speciale.

Infrastructura pieței și plăți

Situațiile financiare referitoare la T2S pentru anul 2015

La data de 24 martie 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat situațiile financiare referitoare la Target2-Securities pentru anul 2015. Acestea sunt disponibile pe website-ul BCE, alături de raportul anual al T2S pentru anul 2016.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la împrumuturile legate de o monedă străină în Polonia

La data de 24 martie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/9, la solicitarea Parlamentului polonez.

Avizul BCE cu privire la identificarea infrastructurilor critice în scopul securității informatice în Germania

La data de 6 aprilie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/10, la solicitarea Ministerului de Interne din Germania.

Avizul BCE cu privire la modificarea Legii privind supravegherea financiară în Germania

La data de 7 aprilie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/11, la solicitarea Ministerului Federal al Finanțelor din Germania.

Avizul BCE cu privire la furnizarea de asigurări împotriva inundațiilor în Irlanda

La data de 7 aprilie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/12, la solicitarea președintelui Comisiei comune pentru finanțe, cheltuieli publice și reformă a Parlamentului Național irlandez, precum și a prim-ministrului Irlandei.

Avizul BCE cu privire la extinderea domeniului de aplicare al datelor cuprinse în registrul creditelor în Letonia

La data de 12 aprilie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/13, la solicitarea Latvijas Banka.

Avizul BCE cu privire la instrumente macroprudențiale suplimentare în Suedia

La data de 20 aprilie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/14, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Suedia.

Avizul BCE cu privire la Legea privind serviciile de plată, serviciile de emitere de monedă electronică și sistemele de plăți în Slovenia

La data de 24 aprilie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/15, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Slovenia.

Statistică

Raportul anual 2016 privind măsurile pregătitoare pentru AnaCredit

La data de 29 martie 2017, Consiliul guvernatorilor a luat notă de raportul anual 2016 privind progresele înregistrate în implementarea măsurilor pregătitoare pentru cadrul pe termen lung de colectare a datelor cu caracter granular privind creditarea destinate proiectului referitor la seturi de date analitice privind creditarea (AnaCredit), elaborat de Comitetul de statistică al Sistemului European al Băncilor Centrale.

Guvernanță corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

La data de 31 martie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2017/8 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, urmând să fie publicată și pe website-ul BCE.

Decizia BCE privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2017

La data de 24 aprilie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2017/11 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2017. Decizia și un comunicat de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Orientarea și recomandarea BCE privind exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere pentru instituțiile mai puțin semnificative

La data de 4 aprilie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat obiecții cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a adopta o orientare și o recomandare a BCE privind exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii în legătură cu instituțiile mai puțin semnificative. Orientarea și recomandarea, precum și sinteza reacțiilor conținând răspunsuri la observațiile trimise cu ocazia consultării publice sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media