Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2017 m. balandžio mėn.

Pinigų politika

Piniginio finansavimo ir privilegijos naudotis finansų įstaigomis draudimai, kurių turi laikytis centriniai bankai

2017 m. balandžio 10 d., remdamasi Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, pagal kurią ECB patikėta stebėti, kaip ES centriniai bankai laikosi draudimų, numatytų Sutarties 123 ir 124 straipsniuose bei susijusiuose reglamentuose, Valdančioji taryba patvirtino 2016 metų ataskaitą. Daugiau informacijos apie tai pateikta 2017 m. balandžio 10 d. ECB interneto svetainėje paskelbtos ECB 2016 metų ataskaitos atskirame skyriuje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

ECB 2017 m. ataskaita „Finansinė integracija Europoje“

2017 m. balandžio 6 d. Valdančioji taryba pažymėjo, kad ECB ataskaitos „Finansinė integracija Europoje“ vienuoliktasis leidimas bus paskelbtas 2017 m. gegužės 19 d. bendros ECB ir Europos Komisijos konferencijos apie finansinę integraciją ir stabilumą Europoje proga. Šioje ataskaitoje apžvelgiama euro zonos finansinės integracijos padėtis ir Eurosistemos veikla skatinant šią integraciją. Į ataskaitą įtraukta ir keletas specialių skyrių.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

2015 – T2S finansinės ataskaitos

2017 m. kovo 24 d. Valdančioji taryba patvirtino 2015 m. Target2-Securities (T2S) finansines ataskaitas. T2S 2015 m. finansinės ataskaitos paskelbtos ECB interneto svetainėje kartu su T2S 2016 metų ataskaita.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl paskolų, susietų su užsienio valiuta, Lenkijoje

2017 m. kovo 24 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/9 Lenkijos parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo informacinių technologijų saugumo tikslu Vokietijoje

2017 m. balandžio 6 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/10 Vokietijos vidaus reikalų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Vokietijos finansinės priežiūros įstatymo dalinio pakeitimo

2017 m. balandžio 7 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/11 Vokietijos federalinės finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl draudimo nuo potvynių Airijoje

2017 m. balandžio 7 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2017/12 Airijos Nacionalinio Parlamento Finansų, valstybės išlaidų ir reformų jungtinio komiteto pirmininko ir Airijos ministro pirmininko prašymu.

ECB nuomonė dėl Latvijos kreditų registre saugomų duomenų apimties išplėtimo

2017 m. balandžio 12 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2017/13 Latvijas Banka prašymu.

ECB nuomonė dėl papildomų makrolygio rizikos ribojimo priemonių Švedijoje

2017 m. balandžio 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/14 Švedijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Slovėnijos mokėjimo paslaugų, elektroninių pinigų išleidimo paslaugų ir mokėjimo sistemų įstatymo

2017 m. balandžio 24 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/15 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

Statistika

2016 m. ataskaita dėl parengiamųjų priemonių, susijusių su AnaCredit

2017 m. kovo 29 d. Valdančioji taryba susipažino su Europos centrinių bankų sistemos Statistikos komiteto parengta 2016 m. pažangos ataskaita apie parengiamąsias priemones, susijusius su ilgalaikės neapibendrintų kredito duomenų rinkimo analitinėms kredito duomenų bazėms (AnaCredit) sistemos projekto įgyvendinimu.

ECB valdymas

ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Nationale Bank van Belgie / Banque Nationale de Belgique išorės auditorių

2017 m. kovo 31 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2017/8, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Nationale Bank van Belgie / Banque Nationale de Belgique išorės auditorių. Rekomendacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, o vėliau bus paskelbta ir ECB interneto svetainėje.

ECB sprendimas dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2017 m.

2017 m. balandžio 24 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą ECB/2017/11 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2017 m. Sprendimas ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

ECB gairės ir rekomendacija dėl naudojimosi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra vykdant mažiau svarbių įstaigų priežiūrą

2017 m. balandžio 4 d. Valdančioji taryba neprieštaravo Priežiūros valdybos siūlymui priimti ECB gaires ir rekomendaciją dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra vykdant mažiau svarbių įstaigų priežiūrą. Gairės, rekomendacija ir konsultacijų rezultatus apibendrinantis pranešimas su atsakymais į viešų konsultacijų metu pateiktas pastabas paskelbti ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai