Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

travanj 2017.

Monetarna politika

Usklađenost središnjih banaka sa zabranama monetarnog financiranja i povlaštenog pristupa

U skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kojim se ESB-u dodjeljuje zadaća praćenja pridržavaju li se središnje banke EU-a zabrana iz članaka 123. i 124. UFEU-a te povezanih uredbi, Upravno je vijeće 10. travnja 2017. odobrilo izvješće o usklađenosti za 2016. Dodatne informacije o tome mogu se pronaći u posebnom odjeljku Godišnjeg izvješća ESB-a za 2016. godinu, koje je 10. travnja 2017. objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a.

Financijska stabilnost i nadzor

Izvješće ESB-a o financijskoj integraciji u Europi 2017.

Upravno je vijeće 6. travnja 2017. primilo na znanje da će se jedanaesto izdanje izvješća ESB-a „Financijska integracija u Europi” objaviti 19. svibnja 2017. prigodom zajedničke konferencije ESB-a i Europske komisije o integraciji i stabilnosti financijskih tržišta u Europi. Izvješće sadržava prikaz financijske integriranosti europodručja i aktivnosti kojima joj Eurosustav nastoji pridonijeti te sadržava i nekoliko posebnih dijelova.

Tržišna infrastruktura i plaćanja

Financijski izvještaji sustava T2S za 2015.

Upravno je vijeće 24. ožujka 2017. odobrilo financijske izvještaje sustava TARGET2-Securities za 2015. Dokument se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a, zajedno s godišnjim izvješćem sustava T2S za 2016.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o kreditima povezanim s deviznim tečajem u Poljskoj

Upravno je vijeće 24. ožujka 2017. na zahtjev poljskog parlamenta donijelo Mišljenje CON/2017/9.

Mišljenje ESB-a o utvrđivanju kritičnih infrastruktura za potrebe sigurnosti informacijske tehnologije u Njemačkoj

Upravno vijeće donijelo je 6. travnja 2017. na zahtjev njemačkog Ministarstva unutarnjih poslova Mišljenje CON/2017/10.

Mišljenje ESB-a o izmjeni Zakona o financijskom nadzoru u Njemačkoj

Upravno je vijeće 7. travnja 2017. na zahtjev njemačkog Saveznog ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2017/11.

Mišljenje ESB-a o pružanju usluge osiguranja od poplave u Irskoj

Upravno vijeće donijelo je 7. travnja 2017. Mišljenje CON/2017/12 na zahtjev predsjednika Odbora za financije, državnu potrošnju i reforme irskog parlamenta i irskog predsjednika Vlade.

Mišljenje ESB-a o povećanju opsega podataka koji se nalaze u kreditnom registru u Latviji

Upravno je vijeće 12. travnja 2017. na zahtjev središnje banke Latvijas Banka donijelo Mišljenje CON/2017/13.

Mišljenje ESB-a o dodatnim makrobonitetnim alatima u Švedskoj

Upravno je vijeće 20. travnja 2017. na zahtjev švedskoga Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2017/14.

Mišljenje ESB-a o Zakonu o platnim uslugama, uslugama izdavanja elektroničkog novca i platnim sustavima u Sloveniji

Upravno vijeće donijelo je 24. travnja 2017. Mišljenje CON/2017/15 na zahtjev slovenskog Ministarstva financija.

Statistika

Godišnji izvještaj o pripremnim mjerama za provedbu projekta AnaCredit za 2016.

Upravno vijeće primilo je 29. ožujka 2017. na znanje godišnje izvješće Odbora za statistiku Europskog sustava središnjih banaka o napretku u provedbi pripremnih mjera potrebnih za uspostavljanje dugoročnog okvira za prikupljanje granularnih podataka o kreditima za skupove analitičkih podataka o kreditima (projekt AnaCredit) za 2016.

Upravljanje

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique.

Upravno je vijeće 31. ožujka 2017. donijelo Preporuku ESB/2017/8 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique. Preporuka je objavljena u Službenom listu Europske unije i bit će objavljena na mrežnim stranicama ESB-a.

Odluka ESB-a o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2017.

Upravno je vijeće 24. travnja 2017. donijelo Odluku ESB/2017/11 o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2017. Odluka se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a, zajedno s povezanim priopćenjem za javnost.

Nadzor banaka

Smjernica i Preporuka ESB-a o upotrebi i mogućnosti diskrecijskih prava u odnosu na manje značajne institucije

Upravno vijeće 4. travnja 2017. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora za donošenje Smjernice i Preporuke ESB-a o upotrebi i mogućnosti diskrecijskih prava dostupnih prema pravu Unije u odnosu na manje značajne institucije. Smjernica i Preporuka, zajedno s odgovorom na primjedbe zaprimljene tijekom javnog savjetovanja, objavljene su na mrežnim stranicama nadzora banaka ESB-a.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije