European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

huhtikuu 2017

Rahapolitiikka

Julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja erityisoikeuksia koskevien kieltojen noudattaminen keskuspankeissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 10.4.2017 raportin kieltojen noudattamisesta vuonna 2016. Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta EKP:lle on annettu tehtäväksi seurata artikloissa 123 ja 124 sekä niihin liittyvissä säädöksissä esitettyjen kieltojen noudattamista keskuspankeissa. Aihetta on käsitelty EKP:n vuoden 2016 vuosikertomuksessa, joka julkaistiin 10.4.2017.

Rahoitusvakaus

EKP:n vuoden 2017 raportti rahoitusmarkkinoiden yhdentymisestä

EKP:n neuvosto tutustui 6.4.2017 EKP:n raporttiin ”Financial Integration in Europe”. Raportin yhdestoista laitos julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 19.5.2017 EKP:n ja Euroopan komission yhteisen rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä ja vakautta käsittelevän seminaarin yhteydessä. Raportissa esitellään rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen etenemistä euroalueella ja eurojärjestelmän toimia sen edistämiseksi, ja siihen sisältyy erilaisia teema-artikkeleita.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

T2S-tilinpäätös vuodelta 2015

EKP:n neuvosto hyväksyi 24.3.2017 TARGET2-Securities-hankkeen tilinpäätöksen vuodelta 2015. Tilinpäätös on luettavissa EKP:n verkkosivuilla T2S-hankkeen vuoden 2016 vuosikatsauksen yhteydessä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto ulkomaiseen rahayksikköön liittyvistä lainoista Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 24.3.2017 Puolan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2017/9.

EKP:n lausunto kriittisten infrastruktuurien identifioimisesta tietotekniikan turvallisuuden varmistamiseksi Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 6.4.2017 Saksan sisäasiainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/10.

EKP:n lausunto rahoitusvalvontalain muuttamisesta Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 7.4.2017 Saksan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/11.

EKP:n lausunto tulvavakuutuksen antamisesta Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 7.4.2017 Irlannin parlamentin valtiovarain-, julkismeno- ja uudistusvaliokunnan sekä Irlannin pääministerin pyynnöstä lausunnon CON/2017/12.

EKP:n lausunto luottorekisteriin sisältyvien tietojen laajentamisesta Latviassa

EKP:n neuvosto antoi 12.4.2017 Latvian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2017/13.

EKP:n lausunto uusista makrovakausvälineistä Ruotsissa

EKP:n neuvosto antoi 20.4.2017 Ruotsin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/14.

EKP:n lausunto maksupalveluja, sähköisen rahan liikkeeseenlaskupalveluja ja maksujärjestelmiä koskevasta laista Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 24.4.2017 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/15.

Tilastot

Vuoden 2016 raportti AnaCredit-hankkeen etenemisestä

EKP:n neuvosto tutustui 29.3.2017 Euroopan keskuspankkijärjestelmän tilastokomitean vuoden 2016 raporttiin AnaCredit-hankkeen etenemisestä. Hankkeen tarkoituksena on laatia pitkäaikaisjärjestelyt yksityiskohtaisten lainatietojen keräämiseen analysoinnin mahdollistaviksi tietokokonaisuuksiksi.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Belgian keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 31.3.2017 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Nationale Bank van Belgiën / Banque Nationale de Belgiquen ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2017/8). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n päätös valvontamaksujen kokonaismäärästä

EKP:n neuvosto antoi 24.4.2017 päätöksen EKP/2017/11 vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017. Päätös ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Pankkivalvonta

EKP:n suuntaviivat ja suositus vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin

EKP:n neuvosto jätti 4.4.2017 vastustamatta valvontaelimen sen hyväksyttäviksi esittämiä EKP:n suuntaviivoja ja suositusta unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin. Suuntaviivat ja suositus on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla yhdessä niitä koskeneen julkisen kuulemisen palautekoosteen kanssa.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle