Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

duben 2017

Měnová politika

Dodržování zákazu měnového financování a zvýhodněného přístupu ze strany centrálních bank

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU), která pověřuje ECB úkolem sledovat dodržování zákazů uvedených v článcích 123 a 124 této smlouvy a v souvisejících nařízeních centrálními bankami zemí Evropské unie, schválila Rada guvernérů 10. dubna 2017 zprávu o dodržování uvedených zákazů za rok 2016. Další informace k tomuto tématu lze nalézt ve zvláštní části výroční zprávy ECB za rok 2016, která byla zveřejněna 10. dubna 2017 na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Zpráva ECB z roku 2017 o finanční integraci v Evropě

Rada guvernérů vzala 6. dubna 2017 na vědomí, že jedenácté vydání zprávy ECB o finanční integraci v Evropě bude zveřejněno 19. května 2017 při příležitosti společné konference ECB a Evropské komise o integraci finančních trhů a stabilitě v Evropě. Zpráva obsahuje informace o stavu finanční integrace v eurozóně a o činnosti Eurosystému v oblasti posilování této integrace a také několik zvláštních témat.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Účetní výkazy T2S za rok 2015

Rada guvernérů schválila 24. března 2017 účetní výkazy systému TARGET2-Securities. Účetní výkazy T2S za rok 2015 jsou k dispozici na internetových stránkách ECB společně s výroční zprávou T2S za rok 2016.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k úvěrům vázaným na cizí měnu v Polsku

Rada guvernérů přijala 24. března 2017 stanovisko CON/2017/9 na žádost polského parlamentu.

Stanovisko ECB k určování kritických infrastruktur pro účely bezpečnosti informačních technologií v Německu

Rada guvernérů přijala 6. dubna 2017 stanovisko CON/2017/10 na žádost německého ministerstva vnitra.

Stanovisko ECB ke změnám zákona o dohledu nad finančním trhem v Německu

Rada guvernérů přijala 7. dubna 2017 stanovisko CON/2017/11 na žádost německého ministerstva financí.

Stanovisko ECB k poskytování pojištění proti záplavám v Irsku

Rada guvernérů přijala 7. dubna 2017 stanovisko CON/2017/12 na žádost předsedy Společného výboru pro finance, veřejné výdaje a reformu Irského národního parlamentu a irského předsedy vlády.

Stanovisko ECB k rozšíření rozsahu údajů vedených v registru úvěrů v Lotyšsku

Rada guvernérů přijala 12. dubna 2017 stanovisko CON/2017/13 na žádost Latvijas Banka.

Stanovisko ECB k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům ve Švédsku

Rada guvernérů přijala 20. dubna 2017 stanovisko CON/2017/14 na žádost švédského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k zákonu o platebních službách, službách vydávání elektronických peněz a platebních systémech ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 24. dubna 2017 stanovisko CON/2017/15 na žádost slovinského ministerstva financí.

Statistika

Výroční zpráva za rok 2016 o přípravných opatřeních pro projekt AnaCredit

Rada guvernérů vzala 29. března 2017 na vědomí výroční zprávu o pokroku za rok 2016, kterou sestavil Výbor pro statistiku Evropského systému centrálních bank. Zpráva se zabývá pokrokem dosaženým v oblasti přípravných opatření pro dlouhodobý rámec sběru podrobných údajů o úvěrech pro projekt analytických datových souborů (AnaCredit).

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Rada guvernérů přijala 31. března 2017 doporučení ECB/2017/8 Radě Evropské unie o externím auditorovi Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique. Doporučení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a bude zveřejněno na internetových stránkách ECB.

Rozhodnutí ECB o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2017

Rada guvernérů přijala 24. dubna 2017 rozhodnutí ECB/2017/11 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2017. Rozhodnutí je společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Obecné zásady a doporučení ECB o uplatňování možností a případů vlastního uvážení ve vztahu k méně významným institucím

Rada guvernérů neuplatnila 4. dubna 2017 námitky k návrhu Rady dohledu přijmout obecné zásady a doporučení ECB o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie ve vztahu k méně významným institucím. Obecné zásady a doporučení společně s odpovědí obsahující souhrn vyhodnocených připomínek uplatněných v rámci veřejné konzultace jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média