Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Νομισματική πολιτική

11 Δεκεμβρίου 2019
Η ΕΚΤ επεξηγεί την παροχή ενδείξεων για τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής
26 Αυγούστου 2019
Τι είναι ο δανειοδότης τελευταίας προσφυγής;
11 Ιουλίου 2019
Τι είναι τα επιτόκια αναφοράς, γιατί είναι τόσο σημαντικά και γιατί αναμορφώνονται;
16 Οκτωβρίου 2018
Πώς σας επηρεάζουν οι πολιτικές της ΕΚΤ σε τοπικό επίπεδο;
13 Σεπτεμβρίου 2018
Τι είναι το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης;
13 Σεπτεμβρίου 2018
Τι είναι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης;
18 Ιουλίου 2018
Τι είναι η υποαπασχόληση των πόρων στην οικονομία;
1 Ιουνίου 2018
Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα;
28 Δεκεμβρίου 2017
Τι είναι η πλεονάζουσα ρευστότητα και γιατί είναι σημαντική;
15 Δεκεμβρίου 2017
Τι είναι η παροχή ενδείξεων σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής;
18 Οκτωβρίου 2017
Τι είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις;
4 Οκτωβρίου 2017
Γιατί τα επιτόκια είναι χαμηλά;
8 Μαΐου 2017
Γιατί είναι σημαντικές οι σταθερές τιμές;
16 Φεβρουαρίου 2017
Αποκομίζει κέρδος η ΕΚΤ;
15 Φεβρουαρίου 2017
Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ
9 Δεκεμβρίου 2016
Πληροφοριογράφημα: Πώς λειτουργεί η ποσοτική χαλάρωση
8 Δεκεμβρίου 2016
Τι είναι ο δανεισμός τίτλων;
3 Νοεμβρίου 2016
Τι είναι οι περικοπές αποτίμησης;
2 Νοεμβρίου 2016
Tι είναι η εξασφάλιση;
19 Οκτωβρίου 2016
Γιατί τα στατιστικά στοιχεία είναι σημαντικά;
28 Σεπτεμβρίου 2016
Γιατί η ΕΚΤ εκπονεί ερευνητικό έργο;
27 Σεπτεμβρίου 2016
Τι είναι οι συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων;
12 Σεπτεμβρίου 2016
Tι είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια;
11 Αυγούστου 2016
Tι είναι τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά;
28 Ιουνίου 2016
Ποιος είναι ο ρόλος των συναλλαγματικών ισοτιμιών;
24 Ιουνίου 2016
Τι είναι οι ΣΠΠΜΑ-ΙΙ;
6 Ιουνίου 2016
Τι είναι το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων;
25 Μαΐου 2016
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ονομαστικών και πραγματικών επιτοκίων;
14 Απριλίου 2016
Τι είναι η σιωπηρή περίοδος;
10 Μαρτίου 2016
Οι ΣΠΠΜΑ-ΙΙ με απλά λόγια
10 Μαρτίου 2016
Τι είναι το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων;
22 Ιανουαρίου 2016
Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα της ΕΚΤ για την αγορά στοιχείων ενεργητικού;
24 Νοεμβρίου 2015
Τι είναι το χρήμα;
10 Ιουλίου 2015
Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για την ΕΚΤ
10 Ιουλίου 2015
Τι είναι η κεντρική τράπεζα;
10 Ιουλίου 2015
Τι είναι η νομισματική πολιτική;
18 Μαΐου 2015
«Απαλλοτριώνει» η ΕΚΤ τις αποταμιεύσεις;
22 Ιανουαρίου 2015
Τι είναι το διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων;
12 Ιουνίου 2014
Το αρνητικό επιτόκιο της ΕΚΤ
5 Ιουνίου 2014
Τι σημαίνουν για εσάς τα αρνητικά επιτόκια;

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα