Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Централна банкова дейност

4 ноември 2020 г.
ЕЦБ обяснява: суап линии
20 октомври 2020 г.
ЕЦБ обяснява: надеждната статистика
21 август 2020 г.
ЕЦБ обяснява: етичното хакерство
21 август 2020 г.
ЕЦБ обяснява: чуждестранните резервни активи
21 август 2020 г.
ЕЦБ обяснява: подписи върху евробанкнотите
21 август 2020 г.
ЕЦБ обяснява: банковият съюз
15 май 2020 г.
Какво представляват рамките за допълнителни вземания по кредити?
30 януари 2020 г.
Чия собственост е ЕЦБ?
11 декември 2019 г.
ЕЦБ обяснява: ориентирът за паричната политика
21 ноември 2019 г.
ЕЦБ обяснява: криптоактивите
26 август 2019 г.
Какво означава кредитор от последна инстанция?
11 юли 2019 г.
Референтни лихвени проценти: какво представляват, защо са важни и защо се провежда реформа?
16 октомври 2018 г.
Каква роля играят политиките ни за Вас на местно равнище?
13 септември 2018 г.
Какво представлява лихвеният процент по пределното кредитно улеснение?
13 септември 2018 г.
Какво представлява лихвеният процент по основните операции по рефинансиране?
18 юли 2018 г.
Какво представлява неизползваният икономически капацитет?
1 юни 2018 г.
Какво представлява Европейската централна банка?
23 май 2018 г.
Какво се изисква от една държава, за да се присъедини към еврозоната?
14 февруари 2018 г.
Защо е важна киберустойчивостта?
28 декември 2017 г.
Какво представлява свръхликвидността и защо е важна?
15 декември 2017 г.
Какво представлява ориентирът за паричната политика?
27 юни 2017 г.
Как иновациите водят до растеж?
24 май 2017 г.
Накратко за макропруденциалната политика
7 април 2017 г.
Какво е сеньораж?
15 февруари 2017 г.
Пет неща, които трябва да знаете за Договора от Маастрихт
12 януари 2017 г.
Защо е независима ЕЦБ?
9 декември 2016 г.
Инфографика: Как функционира количественото парично стимулиране
8 декември 2016 г.
Какво представлява отдаването в заем на ценни книжа?
3 ноември 2016 г.
Какво представлява дисконтирането на обезпечения?
2 ноември 2016 г.
Какво представлява обезпечението?
19 октомври 2016 г.
Защо статистиката е важна?
28 септември 2016 г.
Защо ЕЦБ извършва изследователска дейност?
27 септември 2016 г.
Какво представляват линиите за валутен суап?
5 юли 2016 г.
Пет факта за новата банкнота от 50 €
14 април 2016 г.
Какво представлява периодът на изчакване?
5 февруари 2016 г.
Какво е ANFA?
24 ноември 2015 г.
Какво представляват парите?
10 юли 2015 г.
Пет неща, които трябва да знаете за ЕЦБ
10 юли 2015 г.
Какво представлява централната банка?
10 юли 2015 г.
Какво е задължението за отчетност на ЕЦБ?
10 декември 2014 г.
Сградата на ЕЦБ – от идеята до осъществяването
1 декември 2014 г.
Ротация на правата на глас в Управителния съвет
24 март 2014 г.
Единният надзорен механизъм, обяснен в три минути
26 септември 2013 г.
ЕЦБ и Евросистемата, обяснени в три минути

Всички страници в този раздел