Τραπεζική εποπτεία

Αναλυτικές επεξηγήσεις σχετικά με το θέμα αυτό παρέχονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.